Profile PictureClinic 21 College

עקוב אחריי לקבלת עדכונים על הדברים שאני יוצר.

טיפול בהפרעה אובססיבית קומפולסיבית במתבגרים ומבוגרים – קורס למטפלים

No ratings
₪800
₪800

טכניקות בטיפול הזוגי המבוסס רגש

No ratings
₪550
₪550

OCD-קורס בטיפול עצמי ב

No ratings
₪800
₪800

סכמה תרפיה להפרעת אישיות גבולית

5.0 (1)
₪500
₪500

מבוא לסכמה תרפיה: אינטייק, המשגה והצבת מטרות

No ratings
₪500
₪500

מבוא לסכמה תרפיה: רישום מתקן בדמיון

No ratings
₪400
₪400

מבוא לסכמה תרפיה: העמקה בעבודת כיסאות

No ratings
₪500
₪500

מודל האביר הירושלמי להמשגה בסכמה תרפיה: הרצאת מבוא וטפסים להורדה - ללא עלות

No ratings
₪50
₪50
Powered by